Dünyadaki Müslümanların Yaşam Koşulları – Afganistan

Selçuklu Hanedanı Sultan Ahmet Sancar tarafından Mezar-Şerif şehrinde yeniden inşa edilen Mezar-ı Şerif Camii 1220’li yıllarda Cengiz Han tarafından tahrip edildi ve bunun ardından 15.YY ‘da I.Hüseyin Mirza tarafından tekrar inşa edildi.

Bazı müslümanlar Hz. Ali’nin mezarının burda olduğuna inanırlar, bu yüzden buraya Hz. Ali türbesi de denmektedir.
Bununla birlikte kesin olarak Hz. Ali’nin nerede meftun olduğu belli değldir. Kimine göre Küfe’nin emirlik binasında kimine göre Rahbetü-l Küfe denilen yerde kimine göre de Necef’tedir

Camiin yapısından bahedecek olursak dikdörtgen planlı camiin dış cephesi renkli mozaiklerle ve mavi panoyla çevrilidir. Dış cephedeki bu mavi görünüm sebebiyle Mavi Camii de denmektedir.

Şimdilerde avlusu beyaz güvercinlerle dolu olan Camiye yönelik 1910 da yapılan plan gösteriyor ki Mezar-ı Şerif gittikçe küçük, duvarla çevrili bir camiye dönüşecek.

Çeşitli şekil ve boyutlarda muhtelif Afgan yöneticilere ve dini liderlerine ait olan mezarlar da yüzyıllar boyunca türbeye eklenerek onun şimdiki düzensiz görünümüne sebep olmuştur.

4f81554eab9f1_4f7432e6ae3aa_no_flash

Afghan men and women gather to watch a c

134565293481

 

uaepigeon-8326b611ba

02_011290_01

 

vfr53983

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here